dossier corona 2020

-

INFO RONDOM HET CORONAVIRUS IN 2019-2020:

19-05 10:00 Handreiking Uitvoering diplomering examenjaar 2019-2020

https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/947/original/Handreiking_Uitvoering_diplomering_examenjaar_2019-2020_i.v.m._Covid-19-maatregelen_.pdf?1589960777

15-05 10:00 Aanvulling op servicedocument versie 2

https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/933/original/20200515-aanvulling-op-servicedocument2.pdf?1589554866

22-04 13:30 Handreiking RV-toetsen

De handreiking voor het maken van de Resultaat Verbetering (RV)- toetsen is vandaag verspreid door Cito.

https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/centrale-examens-voortgezet-onderwijs/schoolexamens-online-hulp-docenten-rv-toets

09-04 17:00 Berekening eindcijfers 2019-2020

Veel scholen hebben vragen rondom de afronding van de cijfers 2019-2020. Dit document biedt een uitwerking en een stappenplan.

https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/909/original/Berekening_eindcijfers_2019-2020__1404.pdf?1586856222

09-04 11:00 Handreiking ‘Aanpassing PTA en examenreglement voor leerlingen in voorexamenjaren’

De VO-Raad heeft nu ook een handreiking ‘Aanpassing PTA en examenreglement voor leerlingen in voorexamenjaren’ gepubliceerd.

https://www.vo-raad.nl/nieuws/handreiking-aanpassing-pta-en-examenreglement-voor-leerlingen-in-voorexamenjaren-beschikbaar

08-04 12:30 Servicedocument schoolexamens versie 2 incl slaag-zakregeling

De laatste info over de schoolexamens en de slaag-zakregeling 2019-2020 in een servicedocument van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en College voor Toetsen en Examens

https://www.examenblad.nl/nieuws/20200408/servicedocument-voor-vo-vavo-en/2020

31-03 10:00 Online helpdesk schoolexamens

Stichting Cito (divisie Onderzoek, Kennis en Innovatie) opent in samenwerking met Kennisnet en SLO een online helpdesk voor vragen over schoolexamens. Je kunt er terecht met alle vragen rondom afsluitende toetsing in dit schooljaar. Denk aan vragen over het (digitaal) afnemen van een schoolexamen. Vragen over de kwaliteit van (digitale) opdrachten of wanneer je twijfelt over de samenstelling van je (digitale) examen. Mail de online helpdesk via hulpbijexamens@cito.nl. Meer weten? Kijk dan op www.cito.nl/online-hulp-schoolexamens.

27-03 17:00 Servicedocument schoolexamens

De laatste info over de schoolexamens in een servicedocument van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en College voor Toetsen en Examens

https://www.examenblad.nl/document/servicedocument-2-vo-vavo-2020

 

24-03 20:45 QenA van het Ministerie. Stel vragen op het forum!

Het ministerie van OCW heeft een QenA overzicht op de site geplaatst met antwoorden op veel voorkomende vragen.

In ons Forum kun je vragen die niet genoemd zijn, maar toch bij je leven nu stellen. Wij zullen ze verzamelen en doorspelen naar het ministerie!

Enkele vragen die nog niet zijn toegevoegd:

Kan ik als school nu al diploma’s gaan uitreiken op basis van se-resultaten van de leerlingen?

Nee, dat kan niet. Hiervoor is eerst aanpassing van wet- en regelgeving, met name de slaagzakregeling nodig. De voor dit schooljaar geldende slaagzakregeling zal in de loop van april bekend worden.

Ik heb als leerling allemaal mooie resultaten behaald op mijn se’s. Ben ik dan nu geslaagd?

Dat kan nu nog niet bepaald worden. Dat is afhankelijk van de precieze slaagzakregeling die gaat gelden. Die zal in de loop van april bekend worden.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/examens

24-03 20:40 Kamerbrief Ministerie OC&W nav cancellen CE

Hieronder vind je de link naar de kamerbrief die de ministers van Onderwijs vandaag naar de 2e kamer gestuurd hebben.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05514&did=2020D11480

 

Minister Slob: “We vragen momenteel veel aan leraren en leerlingen willen een goede voorbereiding op hun examens. Met deze ingrijpende beslissing is er duidelijkheid. Ik wil alle leerlingen de kans geven om een volwaardig diploma te behalen en daarmee zonder vertraging door te stromen naar het vervolgonderwijs in deze tijden van crisis.”

Schoolexamens

Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Scholen krijgen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten. Scholen wordt opgeroepen in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen. Waar nodig hebben scholen de ruimte om hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen om dit te realiseren. In overleg met het vervolgonderwijs wordt gekeken hoe de studenten die dit jaar instromen, binnen de huidige omstandigheden, zo goed mogelijk kunnen worden voorbereid op hun vervolgopleiding.

Er volgt zo spoedig mogelijk informatie over de nieuwe zak-slaagregeling en de herkansingen.

 

17-03 16:00 Kamerbrief Ministerie OC&W:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/17/brief-aan-de-tweede-kamer-inzake-maatregelen-examens-voortgezet-onderwijs-vanwege-het-corona-virus

 

17-02 16:00 Handreiking VO-raad over aanpassen PTA:

https://www.vo-raad.nl/nieuws/scholen-krijgen-ruimte-voor-schoolexamens-en-cspe