Congres

HET CONGRES EN DE ALV VAN PLEXS VAN MAANDAG 4 MAART 2024

Hieronder vind je de powerpoints van de workshops van het congres op 4 maart 2024.

De notulen en powerpoints van de ALV van PLEXS zijn te vinden op je menu. Klik hier om direct naar de laatste notulen te gaan.

 

PLEXS congres 4 maart 2024

PLEXS ALV

de powerpoint van de Algemene Ledenvergadering van PLEXS

PLEXS Panelgesprek

Het Panelgesprek met de ketenpartners

VO-raad

VO-raad: De examensecretaris en de examencommissie

Magister

Examenrooster in Magister

SLO

SLO – Nieuwe examenprogramma’s voor de avo-vakken: wat betekent dit voor examinering?

Examenloket

Examenloket – Alles wat u altijd al wilde weten over… (Q&A)

PLEXS congres 6 maart 2023

PLEXS ALV

de powerpoint van de Algemene Ledenvergadering van PLEXS

Cascade advocaten

Examen Jurisprudentie

Cascade advocaten

Examencommissie

CvTE

Normering

CvTE

(door)ontwikkeling cspe’s

CvTE

Examenrooster

CVTE

Gevoelige maatschappelijke onderwerpen in Centrale Examens

CvTE

Kandidaten met ondersteuningsbehoefte

Inspectie

startende examensecretarissen

Iddink group

Magister

VO-raad

Examencommissie

PLEXS congres 7 maart 2022

PLEXS ALV

de powerpoint van de Algemene Ledenvergadering van PLEXS

Keynote SLO
Examenloket

Gedifferentieerde toetsing en afsluiting

CvtE

2e correctie bij B/K flex

CvtE

Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte

CvtE

Normering

Cito

Dataverzameling

DUO

Staatsexamens

Cito

Examenkompas