Author Archives: Rob te Brummelstroete

Septembermededeling gepubliceerd

Gisteren zijn de ‘Septembermededeling over de eindexamens 2023’ en de ‘Activiteitenplanning centrale examens 2023’ op Examenblad.nl gepubliceerd. In de Septembermededeling is alle relevante informatie over…


Leren voor het examen

De website lerenvoorhetexamen.nl is vorig jaar door Kennisnet ontwikkeld op verzoek van het Ministerie van OCW. Uit het voorgaande jaar weten we dat leerlingen enorm geholpen…


Examenmonitor 2021 gepubliceerd

De examenmonitor 2021 is gepubliceerd door het ministerie van OCW. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z18822&did=2021D40440  


Uitnodiging onderzoek CvTE

Op verzoek van CvTE plaatsen wij hier een uitnodiging voor een onderzoek. CvTE zoekt 10 personen: contactpersonen examencommissie en/of examensecretaris docenten eindexamenklassen voor een onderzoek…


Septembermededeling gepubliceerd

Vandaag zijn de ‘Septembermededeling over de eindexamens 2022’ en de ‘Activiteitenplanning centrale examens 2022’ gepubliceerd, met daarin alle relevante informatie over de centrale examens 2022…